Logga in

Verksamhet

Klysgränds samfällighet består av 29 småhus belägna längs havet 15 minuters promenad från Nyköpings centrum. Husen byggdes 2005 och är sedan dess ett av Nyköpings mest populära bostadsområden med närhet både till hav och stad!

Klysgränds samfällighet förvaltar gemensamhetsanläggningarna Kryssaren GA:1-5 och marksamfälligheterna Kryssaren s:1 och Ekan s:1. Se vidare under "Stadgar" på hemsidan klyvsgrand.seFöreningen består av 29 fastigheter som var och en har en andel av kostnaderna för:

  • Gemensamhetsanläggningarna som avser drift och underhåll av Örlogsgången med belysning, gångbara ytor, lekplats och planteringar, dag- och dräneringsvattenledningar med brunnar, teknik/förrådshus, sophus samt central TV-anläggning.
  • Kostnader för försäkring, administration, arvoden, fondavsättning och övrigt underhåll.Fastigheterna Ekan 4-8 och Kryssaren 1-16 (24 fastigheter) har en andel var i kostnaderna för:
  • Gemensamhetsanläggningar som avser drift och underhåll av körbara ytor, plank mot gata, carportar (24 bilplatser), parkeringsytor (12 platser), elcentraler med kablar för in- och utvändig belysning av gemensamma byggnader och gårdar samt motorvärmare.

(Fastigheterna Ekan 1-3 och 9-10 har egna carportanläggningar med tillhörande motorvärmare)Summabeloppen av ovanstående debiteras delägarna 2 ggr per år, varje den 31 januari och 31 juli.
Avgiften för 2012 enligt nedan:

  • Ekan 1-3 och 9-10, 2173 kr 1:a halvåret och 2173 kr 2:a halvåret.
  • Ekan 4-8 och 11-13 samt Kryssaren 1-16, 3134 kr 1:a halvåret och 3314 kr 2:a halvåret.

Föreningen har en styrelse som består av 3 ledamöter och en suppleant se vidare under "Styrelse" på hemsidan Föreningsstämma en gång per år. Protokoll från styrelsemöten och föreningsstämmor återfinns under "Dokument" på hemsidan"


Städdagar
2 gånger per år har vi gemensamma städdagar. Datum enligt "Kalender" på hemsidan.Gräsklippning och övrigt underhåll enligt underhållsplanen och det rullande veckoschemat som finns uppsatta på anslagstavlan i soprummet och finns på hemsidan under rubrik "Protokoll"

Soprum med kompostering och återvinning

*Veckotjänsten
Rengör minst ett kärl per vecka. Om båda kärlen är tomma rengörs båda.
Tag med en hink vatten hemifrån.
Häll i halva hinken vatten i tunna och vid behov blanda med såpa. Tvätta.
Skölj med restrande vatten
Sopa och vid behov, tvätta golv.
Hink, såpa, sopskyffel och borste finns i soprummet.


**Dag för tömning
Om veckan innehåller röda dagar kan dag för tömning ändras.
Rengöring av stora kärl i samband med städdagarna
Peter Lindberg och Julie Madsen, Klyvargatan 19, har erbjudit sig att hålla med vatten under dessa 2 veckor
Samfälligheten håller med vattenslang.
Kasta inte i något i kärlen förrän de är rengjorda

Parkeringsplatser
Utöver våra parkeringsplatser i carportarna finns det totalt 14 fria parkeringsplatser inom vår samfällighet. 10 platser finns ovanför och 4 finns nedanför Kaptensgatan.

Kabel TV
Samtliga medlemmar har tillgång till basutbudet, 23 kanaler, i samtliga uttag genom den digitalbox som Sappa tillhandahållit alla fastigheter. Önskar du andra kanaler än standardkanalerna var vänlig och kontakta Sappa, http://www.sappa.se/
Vid fel ringer varje enskilt hem direkt till Sappas felanmälan, 0744-444 740, felanmälan är öppen året om, klockan 8-22. Då man gjort sin felanmälan blir man kontaktad av YIT, som är Sappas servicepartner i Nyköping.

Segeltorgets Samfällighetsförening
Segeltorgets samfällighetsförening har totalt 146 medlemmar/andelar. Samtliga 29 fastigheter i Klysgränds samfällighetsförening har var sin andel i Segeltorgets samfällighetsförening. Från 1 juli 2011 ingår även bryggorna i Segeltorgets samfällighet. Kostnaden för underhåll mm. är 250 kr per år och andel och betalas via avgiften i Klysgränds samfällighets årsavgift.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.