Logga in

Avgifter

Avgiften till Klysgränds samfällighet beräknas enligt följande.

Samtliga 29 fastigheter har en andel var i kostnaderna för:

  • Gemensamhetsanläggningarna som avser drift och underhåll av Örlogsgången med belysning, gångbara ytor, lekplats och planteringar, dag- och dräneringsvattenledningar med brunnar, teknik/förrådshus, sophus samt central TV-anläggning.
  • Kostnader för försäkring, administration, arvoden, fondavsättning och övrigt underhåll.

Fastigheterna Ekan 4-8 (5 fastigheter)och Kryssaren 1-16 (24 fastigheter) har en andel var i kostnaderna för:

  • Gemensamhetsanläggningar som avser drift och underhåll av körbara ytor, plank mot gata, carportar (24 bilplatser), parkeringsytor (12 platser), elcentraler med kablar för in- och utvändig belysning av gemensamma byggnader och gårdar samt motorvärmare.(Fastigheterna Ekan 1-3 och 9-10 har egna carportanläggningar med tillhörande motorvärmare)

Summabeloppen av ovanstående debiteras delägarna 2 ggr per år, varje den 31 januari och 31 juli.
För närvarande är avgiften för:

  • Ekan 1-3 och 9-10, 2607 kr det första halvåret och 2868 kr det andra halvåret
  • Ekan 4-8 och 11-13 samt Kryssaren 1-16, 3756 kr det första halvåret och 4132 kr det andra halvåret

Inbetalning sker via bg 5621-9462.
Kom ihåg att ange namn och adress eller fastighetsbeteckning.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.