Logga in

Verksamhet

Klysgränds samfällighet förvaltar gemensamhetsanläggningarna Kryssaren GA:1-5 och marksamfälligheterna Kryssaren s:1 och Ekan s:1. Se vidare under "Stadgar" på hemsidan www.klysgrand.se

Föreningen består av 29 fastigheter som var och en har en andel av kostnaderna för:

Gemensamhetsanläggningarna som avser drift och underhåll av Örlogsgången med belysning, gångbara ytor, lekplats och planteringar, dag- och dräneringsvattenledningar med brunnar, teknik/förrådshus, sophus samt central TV-anläggning.

Kostnader för försäkring, administration, arvoden, fondavsättning och övrigt underhåll.

Fastigheterna Ekan och Kryssaren har en andel var i kostnaderna för:

Gemensamhetsanläggningar som avser drift och underhåll av körbara ytor, plank mot gata, carportar (24 bilplatser), parkeringsytor (12 platser), elcentraler med kablar för in- och utvändig belysning av gemensamma byggnader och gårdar samt motorvärmare. (Fastigheterna Ekan 1-3 och 9-10 har egna carportanläggningar med tillhörande motorvärmare).

Beloppen av ovanstående debiteras delägarna 2 ggr per år, dels den 31 januari och dels 31 juli. Avgiften för 2020 enligt nedan:

  • Ekan 1-3 och 9-10, 2.607 kr första halvåret och 2.607 kr andra halvåret
  • Ekan 4-8 och 11-13 samt Kryssaren 1-16, 3.756 kr första halvåret och 3.756 andra halvåret.

Samfälligheten har en styrelse som består av 3 ledamöter och en suppleant se vidare under "Styrelse" på hemsidan. Föreningsstämma äger rum i april varje år. Protokoll från styrelsemöten och föreningsstämmor återfinns under "Protokoll" på hemsidan.

Städdagar

2 gånger per år har vi gemensamma städdagar. Datum meddelas via mejllistan.

Gräsklippning på gemensamma är under upphandling.

Varje fastighetsägare ansvarar för städning, borttagning av ogräs m.m. runt den egna fastigheten.

Sophantering

Vi källsorterar våra sopor.

Tidningar och skrymmande förpackningsmaterial, grovavfall mm får inte lämnas här, måste vi utnyttja lämpliga återvinningsanläggningar vid t.ex. Rosvalla återvinningsstation.
Detta innebär att kartonger som kastas i vårt gemensamma soprum kommer från hushållsavfall, såsom mjölkkartonger etc.
Stora kartonger från exvis tv-apparater får ej kastas här, detsamma gäller frigolit.

Ansvaret för att tvätta våra sopkärl är upphandlat avv Clean Me.

Kabel TV

Samtliga medlemmar har tillgång till basutbudet, 23 kanaler, i +samtliga uttag. Sappa AB levererar en analog signal i vårt koaxialkabelnät. Kostnaden är för närvarande 132,50 kr/månad och ingår i halvårsavgiften. Är du inte nöjd med den analoga bilden får du bättre bild genom att köpa en digitalbox. Kortkostnaden är 33 kr/mån för att se alla 23 kanaler i digital form.

Önskar du andra kanaler än standardkanalerna var vänlig och kontakta Sappa, http://www.sappa.se/

Vid fel kontaktar varje enskilt hushåll Sappas felanmälan, 0774-444744 eller hej@sappa.se. Felanmälan är öppen året om, klockan 8-22. Då man gjort sin felanmälan blir man kontaktad av YIT, som är Sappas servicepartner i Nyköping.

Parkering – Parkeringsplatser

Utöver våra parkeringsplatser i carportarna finns det totalt 14 fria parkeringsplatser inom vår samfällighet. 10 p-platser finns ovanför och 4 p-platser finns nedanför Kaptensgatan.

P-platserna är avsedda för gästparkering och för de hushåll som har flera bilar. Eftersom antalet p-platser är begränsat är uppställning av t.ex. släpkärra, husbil, husvagn, båt och avställda fordon inte tillåtet.

Detsamma gäller samfällighetens carportar.

Enligt Nyköpings kommuns lokala trafikföreskrifter råder det parkeringsförbudszon på Kaptensgatan, Pontongatan och Klyvargatan.

Segeltorgets samfällighetsförening

Segeltorgets samfällighetsförening har totalt 146 medlemmar/andelar. Samtliga 29 fastigheter i Klysgränds samfällighetsförening har var sin andel i Segeltorgets samfällighetsförening. Från 1 juli 2011 ingår även bryggorna i Segeltorgets samfällighet. Kostnaden för underhåll mm. är 250 kr per år och andel och betalas via avgiften i Klysgränds samfällighets årsavgift.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.